Tickets met garantie gekocht per 1-12-2022 zijn afgesloten bij CM.com ticket guarantee N.V.

Ticketgarantie

Als extra service biedt Yourticketprovider u de mogelijkheid een Ticketgarantie af te sluiten bij Yourticketprovider. U sluit de Ticketgarantie voor alle e-tickets in uw bestelling af. De kosten hiervoor zijn 8.23%.

Deze Ticketgarantie biedt u de mogelijkheid om de gereserveerde e-tickets te annuleren, zoals vermeld in de Ticketgarantie voorwaarden van YourTicketProvider.

U kunt onder meer annuleren in de volgende gevallen:

• Bij overlijden, ernstige ziekte, of ernstig ongevallenletsel van verzekerde, 1e en 2e graad familie of huisgenoten van verzekerde.
• Complicaties bij zwangerschap van verzekerde of partner.
• Materiële schade aan eigendom, huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
• Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan.
• Verergering van een bestaande ziekte of ongevallenletsel van een familielid in de 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.

De complete garantievoorwaarden vindt u hier.

Claimen

Het claimen van de Ticketgarantie kan door middel van het invullen van het schadeformulier (aan te vragen bij Yourticketprovider) en bijvoegen van een bewijsstuk (bijvoorbeeld doktersverklaring). Na het indienen van dit schadeformulier met bijbehorend bewijsstuk, zult u bij erkenning van uw claim worden verzocht uw gekochte kaarten bij Yourticketprovider te annuleren. Wanneer dit is gebeurd zal Yourticketprovider overgaan tot schadevergoeding.

Helpdesk

Voor vragen over de Ticketgarantie kunt u mailen naar de helpdesk van de Yourticketprovider: info@yourticketprovider.nl. Deze helpdesk is geopend van ma. t/m vr. Van 9 tot 17 uur, niet op zondag en feestdagen. De melding kan nog gedaan worden tot 2 dagen na het evenement.